Main menu
 • Zabezpečujeme vymáhanie pohadávok

  Zabezpečujeme vymáhanie pohadávok

 • Disponujeme jedinečnou sieťou Inkasných pracovníkov, ktorý dohľadajú a kontaktujú dlžníka osobne

  Disponujeme jedinečnou sieťou Inkasných pracovníkov, ktorý dohľadajú a kontaktujú dlžníka osobne

 • Máme vybudovanú kvalitnú sieť inkasných pracovníkov s celorepublikovou pôsobnosťou

  Máme vybudovanú kvalitnú sieť inkasných pracovníkov s celorepublikovou pôsobnosťou

Prečo si vybrať ANACO

ANACO s.r.o. - prečo si vybrať nás

Naše prednosti:

  • Zabezpečíme rýchly, profesionálny a flexibilný prístup v jednaní
  • Máme vybudovanú kvalitnú sieť inkasných pracovníkov
   s celorepublikovou pôsobnosťou
  • Sme silná a špecializovaná spoločnosť
  • Pohľadávky vymáhame v súlade s právnym poriadkom SR
   a vnútorným Etickým kódexom spoločnosti
  • Disponujeme tímom odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami
  • Kladieme dôraz na profesionálny prístup pri vymáhaní pohľadávok
  • Naši pracovníci sú pravidelne školení v profesionálnych zručnostiach
  • Proces vymáhania je plne automatizovaný
  • Disponujeme jedinečnou sieťou inkasných pracovníkov, ktorý dohľadajú a kontaktujú dlžníka osobne

ANACO s.r.o.
Miletičova 1
821 08 Bratislava
Slovenská Republika
e-mail: info@anaco.sk

tel.: +421 901 715 706

IČO: 35691816
DIČ: 2020923135

Bankové spojenie:
ČSOB, a.s.
číslo účtu:
SK19 7500 0000
0040 0663 2816

ANACO, s.r.o., IČO: 35 691 816; DIČ: 2020923135, IČ DPH: SK2020923135, so sídlom Miletičova 1, 821 08 Bratislava,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 11129/B